Предварително изработена машина за опаковане на торбички